Skapar dessutom glädje vid läsning och gör arbete till en glädje.