Observera att original LIOLU produkter bara säljs via auktoriserad fackhandel, som kan visa vår logo

"Authorized LIOLU Dealer" (auktoriserad LIOLU återförsäljare).

För att förebygga kopior med lägre kvalitet, är dessutom varje enskild LIOLU produkt bifogat ett äkthetsbevis.