LIOLU vet att grunden för en klok och charmerande peronlighet i vuxen ålder läggs i barndomen. Därför har LIOLU satt som sitt mål att utveckla ett koncept för barnmöbler, som är verkligen nya och på ett originellt sätt kan främja barns kroppsliga och själsliga utveckling i åldern mellan 4 och 12 års ålder.


LIOLU JOCKEYCHAIR är ett registrerat varumärke samt ett registrerat mönsterskydd i flertalet länder inklusive men inte begränsat till USA, Kanada, Australien, Hongkong, samtliga länder i EU.